Att skriva personligt brev

Att skriva ett personligt brev

Ett personligt brev skiljer sig mycket från att skriva ett CV. Ett personligt brev handlar om att utveckla och fylla i de delar som inte kommer fram i ditt CV. Det handlar således inte om att upprepa den information som står i ditt CV, utan snarare att utveckla och berätta mer om dig själv. Det kan exempelvis handla om de egenskaper som har format dig som människa.

För vem skriver du ett personligt brev?

Ett personligt brev skriver du för din framtida arbetsgivare. Det är ett brev som kompletterar din arbetsansökning och visar vem du är som person. På så sätt blir det lättare för arbetsgivaren att avgöra om du är en passande kandidat för arbetet.

Ett strukturerat upplägg

När du ska skriva ett personligt brev är det viktigt att väl planera och strukturera ditt upplägg. Det kan handla om att brevet har en röd tråd genom hela texten. Vilket i sin tur innebär att texten börjar med en kort presentation av vem du är. Därefter går det bra att nämna vilka olika egenskaper du har utvecklat genom åren som exempelvis fotbollstränare eller kassabiträde. Detta gäller framförallt de individer som för första gången söker ett arbete. För andra som letar efter jobb kan det handla om egenskaper som utvecklats under tidigare karriärer och som kan vara aktuella även för nästkommande jobb.

En annan viktig punkt är att komma ihåg att årtal nämns i ditt CV och bör inte återupprepas i ditt personliga brev. Dock är det bra om de egenskaper och färdigheter som du nämner har en relevant koppling till ditt CV. Ett personligt brev är ett komplement till din ansökan och bör endast ta upp de punkter som är av betydelse för de framtida arbetet som du söker.

Överdriv inte ditt innehåll

Det är viktigt att inte skriva för mycket utan att anpassa innehållet efter den aktuella tjänsten som du söker. Söker du en tjänst som innebär mycket ansvar kan det vara lämpligt att ge exempel på några situationer där du har erfarenhet av detta. Tänk dock på att inte överdriva ditt personliga brev, utan allt som du skriver ska vara trovärdigt och något som du faktiskt kan stå för.

Viktigt att tänka på

När du skriver ett personligt brev ska det vara lättläst och ge läsaren en bra överblick av de färdigheter och kunskaper du har. Brevet ska även innehålla aktuell fakta och vara unikt utformat för den specifika tjänst du söker.