Rättschef till Rättsenhet Nord, Umeå

Antal platser:
Yrkesbenämning: Sektionschef, offentlig förvaltning
Publicerad: 2019-06-11
Sista ansökningsdag: 2019-07-07
ArbetsplatsbeskrivningPolismyndigheten är organiserad i sju polisregioner, ett antal gemensamma avdelningar samt ett kansli. De gemensamma avdelningarnas uppdrag är att tillgodose ledningens och verksamhetens behov av strategisk styrning, verksamhetsnära stöd samt stöd av mer administrativ karaktär inom respektive ansvarsområde. Avdelningarna har ansvar för all verksamhet inom respektive funktion vilket innefattar fullt ansvar för verksamhet, ekonomi och personal oavsett var i landet personalen geografiskt är placerad. Utifrån principen tillgänglighet och professionalitet ska avdelningarna skapa förutsättningar för ett verksamhetsdrivet, professionellt, tillgängligt och likvärdigt stöd för hela Polismyndigheten.Rättsavdelningen inom Polismyndigheten ansvarar för rättslig styrning och stöd, förvaltningsrättslig verksamhet samt informationsförvaltning. Den har ca 740 anställda och består av tre processenheter och sju regionalt placerade rättsenheter samt ett kansli som lyder direkt under avdelningschefen. Vi söker nu en rättschef till rättsenhet Nord.Rättsenhet Nord består av drygt 70 medarbetare spridda i regionen. Rättsenheten ansvarar för att ge juridiskt stöd till såväl det operativa arbetet som ledningen inom polisregionen. I rättsenheten ingår även verksamhetsområdena informationsförvaltning och förvaltningsrätt. Det innebär att du som rättschef har ett ansvar för dessa områden inom regionen. Du ingår i såväl rättsavdelningens nationella ledningsgrupp som polisregion Nords ledningsgrupp.ArbetsbeskrivningSom rättschef för rättsenhet Nord ska duunder avdelningschefen och tillsammans med ledningsgruppen ansvara för att Polismyndighetens uppdrag genomförs samt driva myndighetens långsiktiga förändrings- och utvecklingsarbeteansvara för verksamhetens resultatansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringarföreträda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamhetenär duverksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter.arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa.ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential.KvalifikationerFör att lyckas i rollen har duflerårig erfarenhet från arbete inom rättsväsendet, Regeringskansliet eller motsvarandeerfarenhet av att driva och leda i en komplex organisation tillsammans med andra chefererfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdeterfarenhet av att framgångsrikt leda och driva förändrings- och utvecklingsarbeteingått i ledningsgrupp besitter duförmåga att kommunicera med medborgare och medarbetareförmåga och vilja att lösa samhällsproblem tillsammans med andra samhällsaktörerförmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekterförmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring från såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektivförmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamhetenförmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig ditLäs annonsen och kravprofilen på https://bit.ly/2ICwyfN När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • Tillsvidare
  • Vanlig anställning, upphör:2019-07-07
Lön
  • Fast månads- vecko- eller timlön
Besök hemsida