Doktorand inom växters cell och molekylärbiologi

Antal platser:
Yrkesbenämning: Biolog
Publicerad: 2019-06-10
Sista ansökningsdag: 2019-06-17
Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också. Umeå Plant Science Center (UPSC) är en av Europas starkaste forskningsmiljöer for växtgrundforskning inbegripande forskning om växternas ekologi, genetik, cellbiologi, molekylbiologi och fysiologi (se www. upsc.se). Vi söker nu en doktorand till institutionen för fysiologisk botanik som är en del av UPSC. Ansök senast 2019-06-18. Beskrivning Vi söker en doktorand som ska genomföra komparativa analyser av gennätverk för att finna gemensamma och unika regulatoriska mekanismer. Fokus kommer att ligga på jämförelser mellan gran och tall, och då framförallt nätverk relaterade till abiotisk stress samt skillnader i vedutveckling mellan angiospermer och barrträd. Kandidaten kommer att konstruera co-uttrycksnätverk, genomföra klustring, funktionsanalyser, samt nätverksjämförelser. Projektet kommer även att inkludera tillämpad maskininlärning, differentiellt genuttryck, och komparativ genomik. Arbetet kommer även att omfatta plantering, provtagning, och RNA-extraktioner på tall. Projektet finansieras av programmet Trees and Crops for the Future och är ett samarbete med professor Vaughan Hurry (SLU, Umeå, Sverige) och professor Torgeir Hvidsten (NMBU, Ås, Norge). Om anställningen Anställningen syftar till en doktorsexamen och doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt egen forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan undervisning och annat institutionsarbete (upp till max 20%) ingå. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid eller upp till fem år vid undervisning på deltid. Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning. Tillträde 2019-10-01 eller enligt överenskommelse. Kvalifikationer För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att den sökande har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande utländsk utbildning, eller motsvarande kvalifikationer. För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarutbildning i växters cell och molekylärbiologi vid UPSC krävs att den sökande har godkända kurser motsvarande minst 90 högskolepoäng inom biologiska ämnen eller kemiska ämnen med relevans för huvudämnet biologi. Härav bör minst en fördjupningskurs om 15 högskolepoäng avse ett ämne nära kopplat till forskningsuppgiften/forskarutbildningen samt ett projektarbete om minst 15 högskolepoäng. Kraven på särskild behörighet anses uppfyllda även av den som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Kandidaten ska ha erfarenhet av molekylärbiologi, statistik, UNIX, R, Python, eller andra programmeringsspråk. Kännedom av metoder för analys av genuttryck, gennätverkskonstruktion och maskininlärning är mycket önskvärt. På grund av projektets tvärvetenskapliga karaktär och fokus på samarbete är goda färdigheter inom engelska, både muntligt och skriftligt,  ett krav och likaså god samarbetsförmåga. Bedömningen av sökande baseras på deras kvalifikationer och deras förutsättningar att kunna tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. Ansökan Ansökan ska bestå av: - Ett personligt brev där den sökande beskriver sig själv och sina forskningsintressen samt en motivering till varför den sökande är intresserad av och lämpad för doktorandanställningen - Curriculum vitae (CV) - Kopia på examensbevis - Kopior på relevanta arbeten som avhandlingar eller publikationer - Kontaktuppgifter till minst två referenspersoner Rekryteringsförfarandet för denna position är i enlighet med högskoleförordningen (12 kap., §2) och beslutet angående anställning kan inte överklagas. Ansökan ska skickas in via Umeå universitets digitala rekryteringssystem Varbi i MS Word eller PDF format Information För mer information kontakta dr. Nathaniel Street, +46-(0)70-322 01 36, nathaniel.street@umu.se. Vi ser fram emot din ansökan! Institutionen för fysiologisk botanik är en del av Umeå Plant Science Centre med cirka 200 medarbetare som består av bland annat av 40 gruppledare och representerar för närvarande 48 olika nationaliteter (för mer information, se http://www.upsc.se eller http://www.plantphys.umu.se/english/). Vår huvudsakliga verksamhet är akademisk forskning och utbildning som innefattar områden som ekologi, biokemi, plant fysiologi samt genomik. Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • 6 månader eller längre
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Månadslön
Postadess
  • Region Umeå
  • 90187 Umeå universitet