Rektorer sökes till Lerums kommun

Antal platser:
Yrkesbenämning: Rektor
Publicerad: 2019-05-28
Sista ansökningsdag: 2019-06-15
Vi söker dig som vill arbeta som rektor i ett ledarteam på en skola i Lerums kommun. Ljungviksskolan är en F-9-skola i kommundelen Gråbo, Torpskolan är en 6-9-skola i centrala Lerum, Aspenässkolan är en F-5-skola i centrala Lerum och Centralskolan är en F-5-skola med tillhörande förskola i centrala Floda. Skolornas arbete utgår från det systematiska kvalitetsarbetet där man tydligt preciserar vilka områden för utveckling som finns på respektive skola. Lerums kommuns skolor arbetar aktivt för att motivera, stimulera och utveckla skolornas elever genom att låta entreprenöriellt lärande på olika sätt genomsyra verksamheten. Man arbetar med att skapa värde i undervisningen, koppla ämneskunskaper till större helheter och skapa tydliga sammanhang. Att utveckla elevernas kunskaper för att nå ökade resultat är ett fokusområde som ligger till grund för samtliga skolors arbete med att stärka undervisningskvaliteten och man arbetar systematiskt med att anpassa undervisningen efter elevernas olika behov, såväl för de som vill fördjupa sig mer som för dem som behöver extra stöd. Personalen arbetar i arbetslag med tydliga gemensamma ramar för hela skolan men med ett decentraliserat arbetssätt, mandat och ansvar. Arbetslagets lärare ansvarar för undervisningen av alla elever i arbetslaget och eleverna ingår i mentorsgrupper. Ljungviksskolan, Torpskolan, Aspenässkolan och Centralskolan är skolor som har stora ambitioner att utveckla goda ämneskunskaper hos eleverna samtidigt som man arbetar aktivt med att utveckla och stärka andra kompetenser och förmågor. Detta sätt att arbeta förbereder eleverna för dagens och morgondagens samhälle och framtida yrkesliv på ett bra sätt. ARBETSUPPGIFTER Som rektor för en skolenhet i Lerums kommun har du verksamhets- personal- och ekonomiansvar. Du förväntas arbeta i nära samverkan med övriga i ledarteamet. Tillsammans har ni ansvar för resultatenhetens budget och det systematiska kvalitetsarbetet. Du deltar aktivt i Sektor lärandes gemensamma arbete och ingår i ledningsgruppen för rektorer och förskolechefer. Se vår film om grundskolorna i Lerums kommun: https://www.youtube.com/watch?v=_9QYyEz3xQ4 KVALIFIKATIONER Vi söker en rektor med vilja och ambition av att leda en skola i framkant. Du bör ha en pedagogisk bakgrund och gärna erfarenhet av pedagogiskt ledarskap. Rektorserfarenhet är önskvärt men annan relevant erfarenhet premieras också. ÖVRIGT Lerums kommuns vision att bli Sveriges ledande miljökommun år 2025 och dess ledord hållbarhet, kreativitet och inflytande genomsyrar kommunens arbete. Inom kommunens verksamheter arbetar cirka 3 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att erbjuda god service och skapa välfärd för kommunens cirka 41 000 invånare. Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling. Kommunens medarbetare ska ha en god arbetsmiljö som främjar möjligheter att kombinera arbete, föräldraskap och fritid. Vi erbjuder förmåner så som friskvård och personalvårdprogram. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Lerums kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via denna länk, och inte via e-post eller pappersformat. Varmt välkommen med din ansökan! Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanbeder vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Kontaktperson

Ann Blom

Verksamhetschef

0302-521036 ann.blom@lerum.se

Karin Persson

Verksamhetschef

0302-521037 karin.persson@lerum.se

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • Tillsvidare
  • Vanlig anställning, upphör:2019-06-15
Lön
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Enligt avtal.
Postadess
  • Region Lerum
  • 44380 Box 225