Universitetslektor i socialt arbete

Antal platser:
Yrkesbenämning: Högskole- & universitetslektor
Publicerad: 2019-05-14
Sista ansökningsdag: 2019-06-02
Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också. Universitetslektor i socialt arbete Institutionen för socialt arbete utlyser 1-3 vikarierande universitetslektorat i socialt arbete under perioden 2019-08-01—2020-07-31. Tillträde 15 augusti eller enligt överenskommelse. Anställningen är placerad i Umeå och kräver närvaro på arbetsplatsen under arbetstid. Vid samhällsvetenskaplig fakultet tilldelas universitetslektorer 20% kompetensutvecklingstid och för universitetslektorer med docentkompetens tilldelas för närvarande 30% kompetensutvecklingstid Ansökan ska vara inskickad senast 2019-06-03. Arbetsuppgifter De huvudsakliga arbetsuppgifterna består av undervisning, kursutveckling, handledning, examination, kursadministration samt kursansvar på grund, avancerad och forskarnivå vid institutionen för socialt arbete. Viss undervisning kan ske inom uppdragsutbildning. Undervisningen kan omfatta både campus- och nät/distanskurser. Undervisningen sker huvudsakligen på svenska men viss undervisning kan ske på engelska. I arbetsuppgifterna ingår även att följa utvecklingen inom ämnesområdet. En viktig aspekt i all undervisning vid institutionen är dess vetenskapliga anknytning. I arbetsuppgifterna ingår därför att medverka i institutionens forskningsprofiler samt att delta i arbetet med att utveckla forskning genom att bland annat söka extern finansiering. Erfarenheter av undervisning och forskning inom socialt arbete utgör en viktig urvalsgrund. I rekryteringsprocessen kommer det därför att bli aktuellt med intervju, provföreläsning och referenstagning. Behörighet Behörig att anställas som universitetslektor enligt högskoleförordningen 4 kap. 4§ och Umeå universitets anställningsordning är den som, dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Sökande ska ha erlagt doktorsexamen i socialt arbete. Även den som avlagt doktorsexamen i annat ämne men som har relevant fördjupning mot ämnesområdet socialt arbete kan komma ifråga.  Bedömningsgrunder och avvägningen mellan bedömningsgrunderna Bedömningsgrunder vid urvalet är främst graden av vetenskaplig skicklighet och pedagogisk skicklighet där dessa ges lika vikt vid bedömningen. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten läggs särskild vikt vid förmåga att genomföra och publicera forskning av hög kvalitet samt förmåga att bidra till forskningsutvecklingen inom ämnesområdet socialt arbete. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten läggs särskild vikt vid dokumenterad erfarenhet och utvärdering av undervisning inom ämnesområdet socialt arbete, pedagogisk utveckling inom ramen för kurser och utbildningsprogram, handledning och examination på grundläggande och avancerad nivå, forskarhandledning samt pedagogiskt ledarskap. Särskilt meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 hp eller motsvarande. Om motsvarande kunskaper åberopas ska en redogörelse över vad som åberopas som motsvarande göras. Då undervisningen bedrivs i lärarlag, där lärare med olika kompetens och erfarenhet medverkar, ställer anställningen höga krav på personlig lämplighet och på samarbetsförmåga och respekt för andra personers och yrkeskategoriers kunskaper och erfarenhet. Ytterligare bedömningsgrunder är dokumenterad erfarenhet av lednings- och förtroendeuppdrag inom högskola/universitet, dokumenterad yrkeserfarenhet från professionellt socialt arbete samt dokumenterad erfarenhet av att samverka med det omgivande samhället och informera om forskning och utvecklingsarbete. Av dessa ytterligare bedömningsgrunder ska erfarenhet av lednings- och förtroendeuppdrag ges störst meritvärde följt av yrkeserfarenhet av professionellt socialt arbete, därpå följer dokumenterad erfarenhet av samverkan med det omgivande samhället och informera om forskning och utvecklingsarbete. Vidare krävs god administrativ skicklighet samt skicklighet att utveckla och leda verksamhet samt förmåga att samverka med det omgivande samhället, att informera om forskning och utvecklingsarbete samt lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Om institutionen för socialt arbete Institutionen för socialt arbete är expansiv och har för närvarande ett 70 tal anställda. Institutionen svarar för utbildning inom socionomprogrammet, magister- och masterprogram i socialt arbete samt ett stort antal fristående kurser och uppdragsutbildningar. Vidare medverkar vi i andra utbildningsprogram som exempelvis polisutbildningen. Närmare information om vår verksamhet finns på vår hemsida, https://www.umu.se/institutionen-for-socialt-arbete/ Ansökan Anvisningar för utformning av och innehåll i ansökan återfinns på samhällsvetenskapliga fakultetens hemsida: https://www.aurora.umu.se/enheter/samfak/personalanstallning/lararanstallningar/anvisningar-for-ansokan-och-sakkunnigbedomning/ Behörighets- och bedömningsgrunderna återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet som du hittar här: https://www.aurora.umu.se/regler-och-riktlinjer/anstallning/vid-anstallning/. Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem. Logga in och ansök via knappen längst ned. Sista ansökningsdag 2019-06-03. Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Kontaktperson

Anna-Lena Perdahl

090-786 7106

Lars Evertsson

090-786 5543

Lennart Sauer

072-2066191

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • 6 månader eller längre
  • Vanlig anställning, upphör:2019-06-02
Lön
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Månadslön
Postadess
  • Region Umeå
  • 90187 Umeå universitet