Sommarvikarier ekonomiskt bistånd

Antal platser: 10 
Yrkesbenämning: Socialsekreterare
Publicerad: 2019-03-15
Sista ansökningsdag: 2019-03-31

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningens verksamhet omfattar arbetsmarknad, försörjningsstöd samt vuxenutbildning. Här finns också samordningen av kommunens operativa flyktingmottagande och vissa integrationsinsatser. Målet med förvaltningens verksamhet är att bidra till att få fler personer till egen försörjning bland annat genom olika arbetsmarknadsinsatser eller studier, ofta i samarbete med andra aktörer. Vi är vägledare på invånarnas förändringsresa. Ekonomiskt bistånd har idag fyra enheter som har i uppdrag att utreda och besluta om rätten till ekonomiskt bistånd samt stödja och motivera brukare till arbete, studier eller arbetsmarknadsinsatser. Alla enheterna är belägna inom centrala Eskilstuna och har ett nära samarbete över gränserna. Vi har sedan början av mars en gemensam beredskap där tre personer per dag hanterar akuta händelser där ordinarie personal inte finns fördelad alternativt inte finns i tjänst. Enheterna arbetar i och med det nya arbetssättet mot alla målgrupper med fokus på kontinuitet för brukarna. ARBETSUPPGIFTER Är du intresserad av att arbeta som socialsekreterare under sommaren. Vi söker nu cirka tio kollegor till enheterna inom ekonomiskt bistånd. Du kommer att ha en viktig roll där du arbetar med prövning av rätten till ekonomiskt bistånd. Hur kan en dag se ut? När vi får in en ansökan från en klient börjar du arbeta med att hämta in information kring inkomst, uppgifter om aktivitet, boendesituation, mantalsskrivning, bilinnehav med mera. Utifrån detta beviljar eller ger du avslag på de ansökningar som kommer in utifrån socialtjänstlagen. Du kommer att få ta emot besök samt åka på hembesök men även ta emot akutbesök där du tar hand om prövning av rätten till akutbistånd. På alla fyra enheterna genomförs grundutredning samt tilläggsutredningar. I rollen som socialsekreterare har du också samtal tillsammans med brukaren och arbetar motiverande samt att ni upprättar en handlingsplan med syfte att uppnå egen försörjning eller hänvisa vidare till annan myndighet, behandling och/eller kompetenshöjande insats inom Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen. Du följer upp dina brukare och skriver journalanteckningar. Dokumentation är en stor del av arbetet. När du börjar hos oss kommer du att få en bra introduktion av vår ordinarie personal där du får följa med från början i alla delar i arbetet. Du kommer möta en arbetsgrupp som är väldigt professionella, har en hög klientfokus och en bra helhetssyn. Här får du chansen att lära dig mycket om myndighetsutövning, som kommer vara en bra grund för dig oavsett vad du vill jobba med i framtiden. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har avslutad eller pågående socionomutbildning om minst fyra helst fem terminer. Du har påbörjat eller läst färdigt kursen i juridik. Alternativt har du en pågående eller avslutad utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig om minst fyra helst fem terminer. Har du MI-utbildning eller utbildning i beroendekunskap/rehabiliteringskunskap är det meriterande. Om du har tidigare erfarenhet av utredningsarbete och myndighetsutövning inom ekonomiskt bistånd ser vi även det som meriterande. Även erfarenhet av utredningsarbete och myndighetsutövning inom socialtjänstens övriga verksamhetsområden är meriterande. Vi ser också positivt på om du har erfarenhet av att motivera, stödja och stärka människor till arbete, studier eller kompetenshöjande insatser. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Eftersom arbetet innebär nära kontakt med personer med olika livsbakgrunder är det viktigt att du som person är trygg, stabil, visar nyfikenhet och intresse för varje enskild situation med brukaren i fokus! Vi vill att du har mycket goda kunskaper i att uttrycka sig i svenska i tal och skrift och att du har mycket god datorvan. Dokumentation är en stor del av arbetet så därför är det meriterande om du har erfarenhet av detta. Vi ser fram emot din ansökan! ÖVRIGT Eskilstuna kommunkoncern är Sörmlands största arbetsgivare. Vi har helhetssyn i vårt samhällsuppdrag och vi gör skillnad varje dag genom att fokusera på goda hållbara möten med invånare, brukare och kunder. I Eskilstuna finns driv och framåtanda. Vi har under många år bedrivit ett målmedvetet och brett jämställdhetsarbete och är stolta över att ha tilldelats Svenska jämställdhetspriset. Vi är också en av Sveriges miljöbästa kommuner som tänker hållbart i alla led, vi välkomnar olikheter och har modet att gå vår egen väg. Alla 9 000 medarbetare och ledare utvecklas i Modigt medarbetarskap och Modigt ledarskap. Nu söker vi dig som vill vara med och utveckla Eskilstuna till en ännu bättre stad att bo, leva och verka i. Välkommen att göra skillnad! Vi ber dig söka tjänsten via länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den ligger till grund för vårt urval. Om du lämnar in ansökan på annat sätt är det viktigt att du anger annonsens referensnummer. För att möta morgondagens utmaningar vill Eskilstuna kommunkoncern ha mångfald och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Kontaktperson

Johanna Tollan

Rekryteringskonsult

016-710 31 49

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • 11 dagar - 3 månader
  • Sommarjobb / feriejobb, upphör:2019-03-31
Lön
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Enligt avtal.
Postadess
  • Region Eskilstuna
  • 63186 Alva Myrdals gata 3D