Universitetslektor i pediatrik, tidsbegränsad anställning 25-50%

Antal platser:
Yrkesbenämning: Högskole- & universitetslektor
Publicerad: 2019-02-15
Sista ansökningsdag: 2019-03-12

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 42.000 studenter, 7.000 anställda och en omsättning på 6,7 miljarder kronor. Institutionen för kvinnors och barns hälsa bedriver forskning, forskarutbildning och undervisning inom reproduktiv hälsa, gynekologi, obstetrik, internationell kvinno- och mödrahälsovård, perinatalmedicin, pediatrik, global hälsa, kvinnomedicin och klinisk psykologi. Verksamheten är integrerad med kvinnokliniken och barnsjukhuset vid Akademiska sjukhuset. Forskningen bedrivs inom elva forskargrupper. Mer information om institutionen finns på http://kbh.uu.se/. Arbetsuppgifter: I anställningen ingår undervisning inom ämnesområdet pediatrik, egen forskning och administration. Till undervisning räknas föreläsningar, seminarier, pedagogisk utveckling och examinationer. Till arbetsuppgifterna hör även att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet. Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, visat pedagogisk skicklighet, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller förvärvat motsvarande kunskaper samt har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Den sökande ska ha förmåga att undervisa på svenska och engelska. Behörig att söka är legitimerad läkare med specialistkompetens inom pediatrik. Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter inom området pediatrik. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning, liksom visad förmåga till interaktion både inom det vetenskapliga området och med det omgivande samhället tillmätas betydelse. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten. Eftersom vana vid lokala förhållanden är av stor betydelse kommer erfarenhet av att bedriva undervisning vid läkarprogrammet på Uppsala universitet att vara en central merit. Förutom redovisade pedagogiska meriter kommer vikt att fästas vid personlig kännedom om sökandes pedagogiska skicklighet. När universitetet anställer nya lärare kommer den sökande att väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter. Universitetet eftersträvar en jämnare könsfördelning bland sina lärare. Riktlinjer och bedömningsgrunder För instruktioner för ansökan till läraranställningar se: Meritportföljer. Regler och riktlinjer Anställningsordning vid Uppsala Universitet Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet. Lön: Individuell lönesättning tillämpas. Tillträde: snarast eller efter överenskommelse. Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2020-01-19. Anställningens omfattning: 50 % alternativt 25% enligt överenskommelse Upplysningar om anställningen lämnas av Biträdande prefekt och universitetslektor Tryggve Nevéus, tel. 018-611 5896, e-post tryggve.neveus@kbh.uu.se eller prefekt Agneta Skoog Svanberg, e-post agneta.skoog_svanberg@kbh.uu.se. Välkommen med din ansökan senast den 12 mars 2019, UFV-PA 2019/497 Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Deltid
  • 6 månader eller längre
  • Vanlig anställning, upphör:2019-03-12
Lön
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Fast lön
Postadess
  • Region Uppsala
  • 75200 box 256