Övr. pedagoger med teoretisk specialistkompetens Umeå